เกิ ด 3 ร าศีนี้ พรที่เคยขอจะสมปรารถ

เกิ ด 3 ร าศีนี้ พรที่เคยขอจะสมปรารถ การงานการเ งินก็ไหลลื่น

ร าศีสิงห์

ชาวร าศีสิงห์ ในช่วงนี้เหนื่อยจริง เพราะต้องลงมือทำงานแบบไม่มีสแตนด์อินเลย

แม้ว่าจะมีตัวช่วยมีลูกน้องบริวาร แต่ก็ยังต้องเหนื่อยเพราะงานเยอะมาก

ต้องจัดการงานทีเดียวหลาย หลาย อย่ างในเวลาเดียวกัน แต่ผลสำเร็จนั้นก็มีมาก

เหมือนโช คเข้าข้างแถมมีผู้ใหญ่คอยเกื้ อหนุน ยิ่งทำให้เป็นแรงผลักดันทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย ง่าย

ถ้าชาวราศีสิงห์ที่มีสถานะมีเจ้าของยิ่งดีมาก มาก เพราะคนรักจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในทุก ทุก ด้าน โดยเฉพาะด้านการทำงาน

ร าศีพิจิก

โ ชคดีแบบไม่มีอะไรมากั้น พักก่อนเหนื่อยมีอุปสร รคมาก

แต่ตอนนี้ดีขึ้น งานที่ทำก็มีโอก าสประสบความสำเร็จสมหวัง

เรียกได้ว่าดว งดีทั้งเรื่ องการงานและการเงิ น ชาวราศีพิจิกที่ผ่านมาการเ งินอาจลุ่ม

ลุ่ม ดอน ดอน แต่ในช่วงเดือนนี้จะดีขึ้น หวังในเรื่ องเงินทองจะมีโอก าสสมหวัง

ร าศีมีน

เป็นราศีที่มีความได้เปรียบราศีอื่นๆ อยู่มาก เพราะโช คชะตาเข้าข้าง

จะคิดจะทำอะไรก็มีโอก าสประสบความสำเร็จมาก แถมมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เลยทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย

ในช่วงเดือนนี้หากชาวราศีมีนคิดจะไปต่อรองเจรจาติดต่องาน จะมีโอก าสสมหวังสูงมาก

อ่านเพิ่มเติม