อัพเดตให้เงิ น 5 พัน เที่ยวสงกร านต์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า แม้ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 หรือ

ศบค. จะขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกร านต์ งดกิจกร รมบ างอย่ างเพื่อป้องกันการแพ ร่กระจายของ CV-19

แต่รั ฐบ าลยังสนับสนุนให้ประชาช นออกเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยสงกร นต์ปี 2564 รั ฐบ าลยังกำหนดให้วันที่ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดร าชการกรณีพิเศษ

ซึ่งเมื่อรวมกับวันเสาร์-อาทิตย์ จึงทำให้สงกร านต์ปีนี้ มีวันหยุดย าว 6 วันรวด

ตั้งแต่วันที่ 10-15 เม.ย. เพื่อให้ประชาช นได้ออกเดินทางท่องเที่ยว เป็นการมอบความสุขให้ประชาช นในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หารือเพื่อกำหนดโครงการรับรองการท่องเที่ยวในช่วงสงกร านต์อย่ างต่อเนื่อง

โดยเตรียมเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

โครงการทัวร์เที่ยวไทย สนับสนุนการสมทบเงิ นให้ประชาช นรับสิทธิเพื่อเดินทางท่องเที่ยว

รวมถึงโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติให้นำกลับไปทบทวน

อุดช่อง ป้องกันการทุจริต โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ค าดว่า ทั้ง 2 โครงการจะเสนอที่ประชุม ครม. ได้ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้มีร ายงานว่า โลกโซเชียลมีการแช ร์ข้อความว่า รั ฐบ าลเตรียมเปิ ดโครงการให ม่ ทัวร์เที่ยวไทย

แจ ก 5,000 บ าท ช่วยค่ าเที่ยว เพียงอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งร ายละเอียดเต็มต้องรอหลังมติ ครม.

ที่ค าดว่าจะออกมาเร็วๆ นี้ ซึ่งล่าสุด ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการแจ กเงิ นดังกล่าว

แต่มีร ายงานว่า เงิ น 5,000 บ าท ที่จะให้นั้น ไม่ใช่เป็นการแจ กเงิ น

แต่เป็นการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ซึ่งความคืบหน้าจะร ายงานให้ทร าบต่อไป

อย่ างไรก็ตาม โครงการ ทัวร์เที่ยวไทย แจ ก 5,000 บ าท ร ายละเอียดต้องรอมติจาก ครม.ก่อนะคะ

อ่านเพิ่มเติม