รอบ 3 มาเเล้วลงใช้สิทธิวันไหน

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3โดยระบุว่า

จะสามารถเปิดระบบให้จองที่พักได้ 2 ล้านสิทธิ ในวันที่ 7 พ.ค. นี้ และใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 64

สาเ หตุที่โครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีความล่ าช้า เนื่องจากกรุงไทยอจะต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตที่เคยขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต่างไปจาก 2 เฟสแรก

จองสิทธิล่วงหน้า 7 วัน, ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น ไม่สามารถใช้จังหวัดเดียวกับบ้ านเกิ ดได้และปรับคูปอง E Voucher

จากเดิมวันละ 900 บ าท เป็น 600 บ าททั้งการใช้วันธรรมดาและวันหยุด

อ่านเพิ่มเติม