สรุปราค าทองวันนี้ ผันผวนต่อเนื่อง

ราค าทองวันนี้พุธที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศราค าครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น.

ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศราค าซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันอังค าร

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราค าทั้งหมด 3 รอบ รวมราค าปรับขึ้นเล็กน้อย 50 บ าท

ราค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,150.00 บ าท ขายออกบ าทละ 25,250.00 บ าท

ในส่วนของ ราค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,695.64 บ าท ขายออกบ าทละ 25,750.00 บ าท

สร้อยทอง หรือ สร้อยคอทองคำ เป็นทองรูปพรรณที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ

ของเครื่องประดับทองคำไม่แพ้แหวนทอง นอกจากนี้ยังมีสร้อยข้อมือ, กำไล, จี้ทอง ฯลฯ

ซึ่งแต่ละชนิดก็มีหลากหลายลวดลาย การจะเลือกซื้อสร้อยทองใส่สักเส้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย

แต่ก็เป็นเรื่องย ากสำหรับมือใหม่หัดซื้อทองหรือผู้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยังไง

ต้องดูหรือเช็ กอะไรบ้ าง รวมถึงการขายคืนทองรูปพรรณ ที่ทำไมขายได้ราค าต่างกัน

เราควรจะพิจารณาและตรวจสอบอะไรบ้ างเมื่อซื้อสร้อยทองหรือทองรูปพรรณ

น้ำ ห นั กทองรูปพรรณ น้ำ ห นั ก ทองเป็นหนึ่งในขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้ขายทองจะต้องชั่งน้ำหนักทองให้ผู้ซื้อดู

และถ้ามีการออกใบรับประกัน ก็จะต้องบันทึกน้ำหนักลงใบรับประกันด้วย

โดยน้ำหนักที่ปรากฏบนตาชั่งจะมีหน่วยเป็นกรัม โดยมาตรฐานของทองรูปพรรณ 1 บ าท

จะต้องหนักไม่น้อยกว่า 15.16 กรัม ส่วนน้ำหนักที่น้อยกว่าก็มี ทองครึ่งสลึง

(หนัก 1.89 กรัม), 1 สลึง (หนัก 3.79 กรัม), 2 สลึง (หนัก 7.58 กรัม), 3 สลึง

(หนัก 11.37 กรัม) น้ำหนักที่เป็น กรัม จะถูกนำมาคิดราค า ทั้งราค าขายออก

และราค ารับซื้อคืน ดังนั้นควรตรวจสอบน้ำหนักทองด้วยการชั่งทุกครั้ง

เพื่อดูว่าน้ำหนักทองที่จะซื้อนั้นครบถ้วนหรือไม่

โดยร้านทองจะมีการติดป้ายหรือบอกน้ำหนักทองอย่ างชัดเจนอยู่แล้วที่ชิ้นทอง และต้องมีการชั่งน้ำหนักทองให้ดูก่อน

อ่านเพิ่มเติม