รีบลง ม33 เร ารักกัน ก่อนปิด 7 มี.ค.นี้

โค้งสุดท้าย เหลืออีก 1 วัน ลงทะเบี ยน “www.ม33เร ารักกัน.com”

เช็ คขั้นตอนลงทะเบี ยน พร้อมเปิ ดไทม์ไลน์เช็ คสิทธิ์รับเงิ น 4,000 บ าท ที่นี่!!

ติดตามมาตรการช่วยเหลือเยี ย วย า โควิด-19 กลุ่มผู้ประกันตน ม.33 กรอบวงเงิ น 37,100 ล้านบ าท

เพื่อแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพ จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน

ลงทะเบี ยนผ่าน www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา

และจะสิ้นสุดการลงทะเบี ยนในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

โดยงวดแรกรับเงิ นจำนวน 4,000 บ าท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน 2564

ล่าสุดวานนี้ (4 มี.ค.) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน เ ปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการ ม33เร ารักกัน ว่า

ผู้ประกันตนมาตร า 33 สามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เพื่อรับสิทธิเงิ นช่วยเหลือเยี ย วย าค่ าครองชีพจากรั ฐบ าล คนละ 4,000 บ าท

ซึ่งได้เ ปิดให้ลงทะเบี ยนมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

โดยล่าสุดยอดผู้ลงทะเบี ยนขอรับสิทธิมีจำนวนทั้งสิ้น 8,087,637 ร าย ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 วัน

ตนจึงขอย้ำผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยนให้รีบลงทะเบี ยนในโครงการ

ม33เร ารักกัน ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone ของผู้ประกันตนเท่านั้น ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบี ยนไม่ผ่าน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์

www.ม33เร ารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามร า ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506

(เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อย่ างไรก็ตาม ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลงทะเบี ยนร่วมโครงการ ม.33 เร ารักกัน แล้ว

สามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564

และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรอรับเงิ นเยี ย วย า

โดยจะได้รับวงเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงิ นเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 = เงิ นเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 = เงิ นเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 = เงิ นเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

ไทม์ไลน์ขั้นตอนต่างๆ ม.33 เ ร ารักกัน

7 มี.ค.2564 ปิดลงทะเบี ยน

8-14 มี.ค.2564 ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล

15 มี.ค.2564 – ประกาศผลลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

– ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

– หากไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เ ร ารักกัน.com

22 มี.ค.2564 เริ่มโอนเงิ นผู้ได้รับสิทธิ ครั้งที่ 1 วงเงิ น 1,000 บ าท

28 มี.ค.2564 ปิดทบทวนสิทธิ

5 เม.ย.2564 ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ

12 เม.ย.2564 เริ่มโอนเ งินกลุ่มทบทวนสิทธิ โอนครั้งเดียว 4,000 บ าท เนื่องจากรวมตกเบิก

31 พ.ค.2564 สิ้นสุดมาตรการ สามารถใช้เงิ นเยี ย วย าได้วันสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม