3 วันเกิ ดเศรษฐีเงิ นล้ านมีทรั พย์มากมาย

ท่านที่เกิ ด.วันอังคาร

ห้วงเวลาที่ผ่านมาด วงชะตาของท่านมักถูกรุ มเร้าด้วยคิดมากจากทั้งคนรักและญาติพีน้องทำให้

รู้สึกหงุดหงิดคิดมากและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี๊ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่ องอาการก็ยิ่งคิดมากจิตตกไปกันใหญ่

ชีวิตท่านจะเข้ารอบเข้ารอยมากหน้าที่การงานเจ้านายจะขึ้นเงินเดือนให้ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น

ความคิดมากจะเริ่มลดน้อยลงและด วงท่านมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการเสี ยงด วงลุ้นโชคจากการส่งฉลากสินค้าไปลุ้นโช คตามหน้าหนังสือพิมพ์

และตามรายการทีวีจะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่ าหลักแสนแต่น่ าเสียดายที่หลายคนมีด วงแต่กลับไม่อย ากอย ากลุ้นอย าก

ส่งเพราะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอกและเตื อนไว้เรื่ องคำพูดคำจาอย่ าเผลอไปพูดจาหย าบคายกับบิด าม ารด า

เด็ดแม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมาแต่พอเวลามาอยู่กับบิดามารดาต้องระ วังคำพูดให้มากเพราะนั่นจะทำให้

ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควรด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงต้นเดือนเมษาเลย

ท่านที่เกิ ด.วันอาทิตย์

ห้วงเวลาที่ผ่านมาด วงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอดทำงานเหมือนจะดีจะดีจู่ๆก็เกิ ดเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานมีศัตรู

ในที่ทำงานมีคนแอบซุบซิบเรื่ องเราลับหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติดทำให้ชีวิตท่านจมดิ่งมีแต่ความคิดมากทำงาน

ไม่มีความสุขจนแทบไม่อย ากตื่นไปทำงานในทุกๆเช้า ชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเพื่อนที่ทำงาน

จะเข้าใจเรามากขึ้นศัตรูในที่ทำงานจะแพ้ภั ยตัวเองแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คล าภจากการเสี ยงโช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้อย่ าปฎิเสธ

ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปลดสินได้เลยแต่ระ วังการเรื่ องโกงเงิ น

เพื่อนหากเพื่อนฝากซื้อของควรคินเงินทอนเพื่อนให้ครบเพราะหากคืนเงินทอนเพื่อนไม่ครบอย่ าคิดว่าแ ค่บาทสองบ าทเพราะนั่นจะทำให้

ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควรด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงพฤษภาคมเลยแล้วดีเก็บไว้นะเป็นกุศล

เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับท่านรา ศีเดียวกับท่านจะได้ไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโช คลาภมากมายด้วยเทอญสาธุ

ท่านที่เกิ ด.วันจันทร์

ห้วงเวลาที่ผ่านมาด วงชะตาของท่านจะมีปัญหากับคู่ครองกับคนรักบ่อยและถี่ขึ้นให้ระ วัง

เรื่ องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกันแต่แม้ด วงความรักท่านจะไม่ค่อยดีแต่ด วงโ ชคล าภท่านพุ่งมาเป็นอันดับ1เลย

จะได้รับโช ค ล าภจากการเสี ยงโชคสูงแนะให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิ งกลางคนอวบขาวตามตลาดโต้รุ่ง

โดยให้แ ม่ ค้ าหยิบให้สักใบแล้วที่เหลือท่ านค่อยหยิบเองด วงชะตาท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลหลายแสนบ าท

จนถึงรางวัลใหญ่หลักล้านเลยทีเดียวสามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ปลดหนี้ปลดสินมีบ้ านมีรถแต่ให้ระ วัง

เรื่ องการพูดจาให้หรือผู้อื่นลับหลังทั้งที่ไม่ใช่เรื่ องจริงแต่พูดไปเพราะไม่ชอบหน้ากันหรือเคยมีเรื่ องกันมาก่อน

จะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควรด วงท่านจะดีย าวๆแล้วดีเก็บไว้นะเป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆ

ที่เกิ ดวันเดียวกับท่านรา ศีเดียวกับท่านจะได้ไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโช คล าภมากมายด้วยเทอญสาธุ

อ่านเพิ่มเติม