เป็นบุ ญกฐินใหญ่ขบวนต้นกฐิน 69 กอง แ ห่ไปวัดที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภ าพ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ถ.กสิก ร รม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี

มหาวิท ย าลัยเฉลิมกาญจนา พร้อมด้วย ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กร รมการสภามหาวิทย าลัย

และคณะกร รมการสภามหาวิทย าลัย ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทย า ลัยเฉลิมกาญจนา

และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดขบวนแห่ต้นเงินและกองกฐินสามัคคี ซึ่งขบวนแห่กองกฐินจัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาทุกคนพากันแต่งกายด้วยชุดไทย ถือต้นเงินกฐินจำนวน 69 ต้น ๆ ละ 30,000 บ าท

และองค์กฐิน มีขบวนแห่รถสามล้อดอกลำดวน จำนวน 80 คันตกแต่งอย่ างสวยงาม

เพื่อให้คณะก รร มการสภามหาวิทย าลัยและคณะอาจารย์ที่อาวุโสแต่งชุดไทยได้นั่งบนรถสามล้อ แห่ไปตามถนนทุกสายรอบเขตเทศบ าลเมืองศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาช นชาวศรีสะเกษ ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวศรีสะเกษเป็นอย่ างมาก

และพากันนำเอาเงินมาติดใส่ต้นเงินเพื่อเป็นการร่วมสมทบทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้

โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และมีพระเทพวิสุทธิญาณ หรือหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล พระสายวิปัสสนาจารย์ จากวัดอนาลโยทิพย าราม

ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเย า ซึ่งเป็นพระเถระสายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

น ายกสภามหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา นั่งบนรถสามล้อในขบวนแห่กองกฐินสามัคคีที่ยิ่งใหญ่สวยงามย าวเหยี ย ดในครั้งนี้ด้วย

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะก ร รมการสภามหาวิทย าลัย

คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่ องจากว่า

ในช่วงเทศกาลกฐินของ จ.ศรีสะเกษปีนี้มีวัดในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษที่ยังไม่มีใครไปจองทอดกฐินเลย

จำนวนทั้งสิ้น 69 วัด ตนและคณะจึงได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายวัด ทั้ง 69 วัด

อ่านเพิ่มเติม