อยู่ดีดี ต้นไทรยั กษ์วัดดังโค่น ล มก็ไม่มี ทับรถพังยั บ

ลมไม่มี! อยู่ดีดี ต้นไทรยั กษ์วัดดังโค่น ทั บนักท่องเที่ยวสาหั ส รถพังยั บ

เชียงใหม่ – วันที่ 23 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เ กิด เ หตุต้นไทรยั กษ์ขนาดใหญ่บริเวณลานจอดรถ

วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม เกิ ดหั กโค่นลงมาทั บนักท่องเที่ยวได้รับบ าดเจ็ บ และทั บรถยนต์ที่จอดไว้ในบริเวณ

ดังกล่าวเสี ยห ายเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตกใจให้กับพระเณร นักท่องเที่ยว และ พ่ อค้ าแ ม่ค้ าภายในวัด

โดยหลังเ กิดเห ตุเจ้าหน้าที่กู้ภั ยเข้าให้การช่วยเหลือ พบผู้บ าดเจ็ บเป็นนักท่องเที่ยวชาย 1 คน อาการบ าดเจ็ บศ รีษะแ ตก

และ ห ญิงอีกหนึ่งคนอาการสาหั ส ถู กกิ่งไม้ขนาดใหญ่หล่นทั บบริเวณท้ ายทอย ล้ มหมดสติ

เจ้าหน้าที่กู้ภั ยต้องปั๊ มหัวใจและเร่งนำส่งโร งพย าบ าลนครพิงค์ เพื่อให้แพ ทย์ช่วยเหลือ

หลังได้รับแจ้ งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม เข้าตรวจสอบที่เกิ ดเห ตุพบมี

รถเก๋ งถู กกิ่ งต้นไทรทับเสี ยห า ย 7 คัน และ รถกระบะอีก 1 คัน แต่ละคันกระจกแต ก ตัวถังยุ บ

น.ส.กันธิมา แ ม่ค้ าข ายของภายในวัด เล่าว่า ขายของมาสองปีไม่เคยเกิ ดเห ตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ทุกคนในวัดยังสงสัย เพราะขณะเกิ ดเห ตุไม่มีลมพัดแม้แต่น้อย อาก าศปลอดโปร่งปกติ

จึงเ ชื่อกันว่าอาจเป็นเรื่องเหนื อธร รมชาติ เพราะทางวัดเตรียมทำบุญกฐินใหญ่ในวันที่ 25 ต.ค. นี้

เบื้อ งต้นค าดว่าเนื่ องจากต้นไม้มีอายุมากเกือบร้อยปี ภายในต้นอาจมีโพรงเปราะบ างตามอายุจนเกิ ดจนหักโค่นลงมาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม