เฮกันลั่นบัตรคนจ น ให้ใช้ไปเรื่ิอยๆถึงเเม้เข้าสู่ปี 2564

นับว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บัตรคนจน ให้ใช้ไปเรื่ิอยๆถึงเเม้เข้าสู่ปี 2564 ยังไม่มีประก าศเ ปิ ดลงทะเบี ย นใหม่

ประวัติผู้มีบัตรสวัสดิการฯรายเก่าก็จะยังไม่มีนำมาตรวจสอบเพื่อตัดสิทธิ์การใช้บัตรฯเเต่อย่ างใด

ผู้ที่อย ากทำบัตรให้รอฟังประก าศกำหนดวันเปิดทำบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่

โพสต์ดังกล่าว

ผู้ถือบัตรคนจนยังสามารถใช้บัตรได้ตามปกติ

ยินดีกับผู้ถือบัตรด้วยนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว4.0

อ่านเพิ่มเติม