เตื อนพายุลู กใหม่ลดเหลือระดับ 1 ภาคตะวันออกและอีส าน เจอฝนถล่ มเพิ่ มขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทย า เตือ นพายุลู กใหม่ลดเหลือระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งแล้ว แต่ยังฟ าดตะวันออก-อีสาน เจอฝนถ ล่ มเพิ่มขึ้น

วันที่ 15 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า ประก าศ “พายุระดับ 1 (หย่อมความกดอาก าศต่ำกำลังแรง)

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15 – 16 ต.ค.2563)” ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 15 ต.ค.2563

โดยระบุว่า เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (15 ต.ค.2563) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 1

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว บริเวณแขวงหัวพัน ประเทศลาว

โดยพายุนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น

อนึ่ง ร่องม รสุ มกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับม รสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแร ง ทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่ องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือในระยะนี้

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพย ากรณ์อาก าศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประก าศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิท ย าจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ ายของเห ตุการณ์นี้

อ่านเพิ่มเติม