ชาวบ้ านฮือฮาเจอเต่าหาย าก เผยความเ ชื่ อโบราณ

กระดองเป็นรูปพระสมเด็จจิตรลดา8องค์ – วันที่ 14 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคนเจอ

เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมีน้ำหนักเกือบ 3 กิโลกรัม ถูกเลี้ ยงอยู่ในบ่อสี่เหลี่ ยมใช้อิฐกันเป็นคอกชั่วคราวปิดทับด้วยแผงไม้ไผ่

ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังมีชาวบ้ านจับได้และนำมาถวายให้กับพระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส

เจ้าอาวาสวัดนำมาเลี้ยง โดยให้กินพืชผัก ผลไม้ ด้วยความสงส าร เต่าตัวนี้มีรูปร่างแป ล กประหล าดกว่าเต่าทั่วไปที่เคยพบเห็นมา

เนื่ องจากบริเวณบนหลังหรือกระดองจะมีลักษณะคล้ายรูปพระสมเด็จวัดระฆังมีฐานเป็นชั้นๆ อยู่หลายองค์เรียงแถว 2 ฝั่ง

ตรงกลางกระดองจะมีเส้นสีเหลืองกั้นกลางพบได้น้อยมาก พอเอามืออุ้มดูที่ด้ านท้องมีสีเหลืองเข้มสวยงาม พบว่าเป็นเต่าที่หาย าก

พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวโส เจ้าอาวาสวัด เปิ ดเผยว่า เต่าประหล าดตัวนี้ได้คลานเข้าบ้ านของชาวบ้ านหลังหนึ่ง

โดยชาวบ้ านสงส ารจึงได้นำมาให้วัดเลี้ ย งดูแล ลักษณะเต่าตัวนี้สังเกตที่กระดองจะมีรูปคล้ายพระสมเด็จขึ้นอยู่ทุกจุด

ที่สันของกระดองตามธร รมดาจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมด แต่เต่าตัวนี้จะมีเส้นสีทองตัดอยู่ตรงกลาง

ใต้ท้องก็เป็นสีทองเข้มทั้งหมด แต่หากเป็นเต่าทั่วไปจะมีลักษณะแนวสันเป็นสีดำหมด ถือเป็นเต่าที่หาย าก

ที่สำคัญหากสังเกต อย่างละเอียดจะพบบนกระดองเต่ามีรูปคล้ายพระสมเด็จวัดระฆังจริงๆ ทรงแบบ 4 เหลี่ยม

และบ างรูปยังมองคล้ายพระสมเด็จจิตรลดา ที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกด้วย เมื่อนำพระสมเด็จลักษณะทรง 4 เหลี่ยมจริงๆ

มาวางเปรียบเทียบพบว่าคล้ายกับเป็นพระสมเด็จจริงๆ บริเวณกระดองมีลักษณะเป็นคลื่นชั้นๆ เรียงขึ้นเป็นแถว

นับดูแล้วได้ประมาณ 9 ชั้น เมื่อลองนับที่กระดองได้ข้างละ 4 องค์ รวม 2 ข้าง ได้ 8 องค์

ในสมัยโบราณมีความเชื่ อกันเรื่องเต่าที่มีอายุยืน ถือเป็นเต่าที่มีความเป็นสิริมงคล มีความเด่นทางด้านให้โช คล าภ

อย่ างไรก็ตามเมื่อสอบถามเจ้าอาวาสวัดทราบว่าชาวบ้ านแถวนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้หรือพบเห็นว่ามีเต่าลักษณะแปลกประหลาดโบราณแบบนี้มาก่อน

อ่านเพิ่มเติม