Home บทความ เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ

เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ

2 second read
0
0
328

พกไว้ ติ ดตัวดีมาก เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ เสริมสิริม ง ค ล นำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามา

ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานต์นั้นมีเรื่องราวของสั ต ว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหล า ยชนิดเช่น ราชสีห์ คชสีห์

อันมีลำตัวเป็นสิงห์แต่มีศีรษะเป็นช้าง กินรี กินนรและสั ต ว์แปลก ๆ อีกมากมาย

ในบรรดาสั ต ว์ทั้งหล า ยนั้นมีสองอย่ างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากคือ หนึ่งเป็นพญานาคราชจ้าวแห่งบาดาล และอีกหนึ่งคือพญาครุฑจ้าวแห่งเวหา

นาคและครุฑต่างเป็นสั ต ว์ที่คู่กันต ามตำนาน มีเรื่องราวเล่ากันว่าสั ต ว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดี่ยวกันคือมหาฤาษีกัสยปะเทพบิดรแต่คนละ แ ม่

โดยพญาครุฑนั้นมี ม ารดาเป็นภรรย าหลวง ส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรย าคนรอง นางทั้งสองนี้ไ ม่ ถูกกันมีเรื่องกันตลอ ดจนในที่สุดความ ผิ ด ใจกันนี้ลามไปถึง ลู กของตน

ด้วย จึงเป็นเห ตุ ให้นาคและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมา

พญานาคนั้นมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาล ส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาส

กล่าวว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าท้าวเวนไตย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวสุบรรณ มีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหล า ยอาศัยเกาะอยู่ต ามต้นงิ้ว อาศัยผลงิ้วและน้ำดอ กไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์

ลู ก พญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมต ามจันทรคติ เติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา

หาก ลู กครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามาก อำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอ กไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้น ๆ และ ลู ก ครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญวัยได้อย่ างรวดเร็ว

ครุฑเป็นสั ต ว์กึ่งโอปปาติกะ หรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวลั บ แลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเรา ผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้

เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกัน มาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามัญ

เรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดโผนยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสี ย ด้วยซ้ำไป

แต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไ ม่ ได้ศึกษาและอาจไ ม่ ค่อยสนใจเท่าใดนัก ความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก

เพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง แ ม้ ในทางไทยเราเอง ทางไสยศ าสตร์ ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มาก

ดูอย่ างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑ จึงน่าสนใจว่า “ครุฑ” นั้นคงมีอานุภาพบางอย่ าง

และน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาค ถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริง พญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกัน

ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ยังมีความเชื่ อ กับวัตถุมงคล แม้จะผ่ านไปเป็นร้อยๆ ปี ก็ยังมีความเชื่ อ นี้อยู่

และวันนี้เรามีวัตถุมงคลที่หากใครพก ติ ด ตัวไว้ ชีวิตจะเปลี่ยนไปมาก นั้นก็คือ เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ เสริมสิริม ง ค ล นำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามา

หล า ยคนมีความ เชื่ อ ในเรื่องของสิ่งที่มองไ ม่ เห็น อย่ างเช่นในเรื่องของเครื่องราง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับของขลัง มาพร้อมกับความ เชื่ อ ที่อยู่คู่กับคนในบ้านเรามาอย่ างย าวนาน ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด

หรือว่าผ้ายันต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของที่เป็น ของ ติ ด ตัวที่มีพลังบวกในด้านดี ช่วยยึดเหนี่ยวในเรื่องของจิตใจ

วันนี้เป็นวันดี เราขอนำเสนอเหรียญพญาครุฑปี 17 เ ชื่ อ ว่าถ้าหากใครมี ติ ด ตัวไว้

จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ด้วยอำนาจบารมีของเหรียญตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น

จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่ างที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภู ตผีปีศ าจ ต่างๆที่เราอาจมองไม่เห็น นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง

ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อาถรรพ์ คุณไสยต่างๆทั้งปวง ภู ตผีปีศ าจไม่กล้าเข้ามาใกล้

ช่วยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองให้พ้นจากภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการค้าข า ยดี เป็นสื่อนำโชคนานาประการมาให้

และนอ กจากนี้ยังช่วยปกป้องคุ้มกันภั ยจากสั ต ว์ต่างๆสารพัดนึก

งูเงี้ ยว เขี้ ยว ขอไม่กล้าเข้ามาใกล้กรายเข้าใกล้ เพราะเนื่องจากเกรงบารมีตบะบารมีขององค์พระพุทธเป็นที่สุด

ดังเรื่องเล่าของพรานสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบาทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อๆกัน มาว่าบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า

เพราะเชื่ อ ว่า พระเครื่องมีคุณทางเมตต าหรือแค ล้ วคล าด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย

จะแคล้ วคล าด ไปหมด พรานสุขเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสุบ ใบตองอ่อนต ากแห้ง

เปลือ กมะขามไว้บดผสมเครื่องสูบ และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง

พก ติ ดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือ เหรียญบาทพญาครุฑ

โดยพรานสุขเล่าว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ

โดยตอ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ กเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม

และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ

บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราครุฑ ตอ กลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า

ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหล าด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ

เช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสั มภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้ าน ทำให้คนในบ้ าน อยู่ไม่เป็นปกติสุข

ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จมห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกด ภู ตผี ให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมา ร บ ก วนใคร

เหรี ยญบ าทพญ าครุ ฑ

จึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า อย่ างเช่น พรานไพร คนตัดไม้ ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะ พ ก ติ ด ตัวเข้าป่าไปด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งลี้ลั บ แค่เหรียญบาทตราครุฑเท่านั้น โดยไม่ต้องผ่ านพิธีทำการเสกแต่อย่ างใด

นับได้ว่าเป็นเหรียญบาทตราครุฑปี 17 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่ างมาก

หากให้มีพก ติ ด ตัวเอาไว้ย่อมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบกาย อย่ าง แน่นอน

บอ กบุญนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ขอให้บุญบารมีส่ งไปถึงผู้ที่บอ กบุญด้วยเถิด

ขอขอบคุณ Postsod, amulet7

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In บทความ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

Terms and Service